header-cyclus

De 5 elementen

 

DE VIJF ELEMENTEN CYCLUS

De vijf elementen zijn 5 veranderingsfasen, energietoestanden die voortdurend in verandering zijn. De elementen bepalen elkaar wederzijds en beïnvloeden elkaar. De samenstelling van een woning, inrichting of materiaal kan uitgebalanceerd zijn of een bepaald element domineert.

 

1. VOEDENDE, SCHEPPENDE OF CREATIEVE CYCLUS

De elementen gaan harmonieus in elkaar over. Zij voeden elkaar, zoals het water het hout voedt en hout het vuur voedt. De energie moet altijd van het ene element naar het volgende doorstromen, alleen zo kan er een harmonieuze cyclus ontstaan en dat is het doel van Feng Shui. De voedende cyclus is:  van water naar hout naar vuur naar aarde naar metaal en weer naar water.

 

2. DESTRUCTIEVE, CONTROLERENDE OF STAGNERENDE CYCLUS

Dit is een cyclus van stagnatie. De elementen domineren elkaar en hebben een stagnerende invloed. Water controleert (blust) het vuur, hout (onttrekt voeding aan) controleert de aarde, vuur controleert (smelt) metaal , aarde (dam begrenst) controleert water, metaal controleert(bijl splijt) het hout.

HERSTELLEN VAN DE CYCLUS

Het doel van Feng Shui is als er bijvoorbeeld een conflict is tussen 2 elementen, dat het dan opgelost kan worden door het ontbrekende element toe te voegen. Dit kan op heel veel verschillende manieren toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan kleuren, materialen, vormen, en allerlei andere mogelijkheden. Het meest ideale is als alle elementen in je huis vertegenwoordigd zijn. Als een element gaat overheersen, kan er een onbalans ontstaan.

In principe is er altijd wel een oplossing mogelijk om elke situatie zo optimaal mogelijk te maken. Daarvoor is wel een juiste analyse nodig.