kaars

Yin & Yang

 

Feng Shui is gebaseerd op de wisselwerking tussen Yin en Yang en zorgen samen voor harmonie en evenwicht. Geen groter contrast dan tussen zwart en wit.

Het Tai Chi symbool laat zien dat niets totaal Yin of Yang is. Het zijn twee volledig verschillende, aanvullende èn tegengestelde krachten. Samen vormen ze een geheel. De witte kant van het symbool is yang, de zwarte kant yin. In yang is altijd yin, een zwarte stip, te herkennen en in yin is altijd yang, een witte stip, te zien. Yin (zwart) is neergaande en naar binnen gerichte energie. Yang (wit) is naar boven en naar buiten gerichte energie, er is continue een beweging tussen deze 2 krachten.

Alles is op elk moment in verandering en met elkaar verbonden. Dit is het basisprincipe in het Chinese denken. Niets bestaat op zichzelf, elk ding, elk levend wezen, elke gedachte, elk gevoel staat in relatie met al het andere. Yin en Yang zijn oerkrachten en kunnen niet  zonder elkaar bestaan. Maar er is meer aan de hand. Een cirkel klemt de twee krachten samen: yin en yang zijn hermetisch verenigd. De twee delen zoeken elkaar nadrukkelijk op.  Ze draaien rond in een intieme omhelzing.  Het gaat in dit symbool dan ook niet zozeer om tegenstellingen, als wel om aanvullingen.  Ieder mens, en alles wat bestaat,  heeft beide krachten in zich. Het een kan niet zonder het ander. 

 

Net zoals de dag en nacht bij elkaar horen en een zaadcel en eicel. Er  is een polariteit tussen de 2 krachten werkzaam waardoor een derde kracht ontstaat: het veld van aantrekking en afstoting. Deze beweging of verandering is niet goed of slecht, net als yin en yang niet positief of negatief zijn. De krachten van Yin en Yang maken ons duidelijk dat alles in het universum werkt volgens deze 2 tegengestelde, elkaar aanvullende principes. Deze tweeheid of polariteit vinden we bijv. ook terug in de afwisseling van dag en nacht of in de opeenvolging van in- en uitademen. Het is een cyclisch proces: als Yang op zijn hoogtepunt is, zal yin zich weer aandienen. Als yin tot volle groei is gekomen, zal yang zich aandienen. Toename van de ene kracht, roept op een bepaald moment altijd weer de andere kracht op.

In principe is elke onbalans in je leven, of het nu om gezondheid, relaties, beroep of woning gaat, terug te voeren tot een ongelijke verdeling van Ying en Yang. Het universum  herstelt altijd het evenwicht.

  
             Yin_yang.svg